Kan ekteskapet brytes?

Det står i Bibelen at det er situasjoner der ekteskapet kan brytes, eller ikke regnes som gyldig, for eksempel der den ene ikke er kristen? (Gutt, skoleelev)

 SVAR:

Gud har gitt oss ekteskapet som en fantastisk flott ordning. To personer, en mann og en kvinne, inngår en avtale seg imellom. Ved ekteskapet, som er en offentlig pakt, blir mann og kvinne «ett kjød», som Bibelen sier. Ut fra denne fine foreningen kan det vokse fram barn, familie, storfamilie og grunnceller i samfunnet. «Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille,» sier Jesus.

Hvorfor tillates likevel skilsmisse? Jesus svarer: «Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik.» (Matt 19,3–8)

I de første menighetene hendte det at konene ble kristne, men ikke mannen. Skal hun skille seg fra en mann som ikke tror? Skal hun som tror, godta at mannen hennes bryter ekteskapet? Paulus svarer på slike spørsmål, og jeg lar avsnittet fra 1 Korinterbrev kapittel 7, vers 12 til 17 være et svar til deg:

«Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. For den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren. …

Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred. For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene.»

 OPKL183

Powered by Cornerstone