Utro ektefelle

Hvis din ektefelle er utro mot deg, skal du da tilgi ektefellen og leve som det aldri har hendt? Eller kan du da skille deg fra han? (Jente, skoleelev)

SVAR:

Det du skriver om her, er noe veldig trist, men det skjer dessverre ikke sjelden i dag. Gud innstiftet ekteskapet og ba mann og kvinne være trofaste mot hverandre i gode og onde dager. Det er best for dem selv, for barna og familien.

For at en ikke skal bli fristet til utroskap, bør en være varsom, ikke sette seg i situasjoner der det er lett å falle. Mange tar det lettvint med dette, og noen vet ikke helt hva de gjør når de er påvirket av alkohol.

Da kan det skje at en bryter troskapsløftet. Noen prøver å holde det hemmelig, men sannheten vil som regel komme for en dag. Da kan det inntreffe et slags jordskjelv.

Å tilgi er en vei. Om en da klarer å leve som det aldri har hendt, kan være vanskelig. Vi har sterke følelser, vi mennesker, og i et forhold mellom to må det være en grunnleggende trygghet. En må ha en grunnleggende tillit til hverandre. Tilliten kan bygges opp igjen med god sjelesorg.

Jesus tillot skilsmisse i visse tilfeller – for de onde hjertenes skyld, som han sa. Det vil si at fordi hjertene våre kan bli så harde og uforsonlige, synes det ikke å være noen annen utvei i enkelte tilfeller.

Du er ung. Du har kanskje opplevd problemet på nært hold, kanskje i din egen familie.

Ingen av oss vet helt hvordan en kvinne og en mann har det seg imellom. Vi må være forsiktige med å dømme. Men vi kan be og vise kjærlighet. Herren kan vise veier videre.

 OPKL186

Powered by Cornerstone