Regnes som en kristen

Hei, jeg lurte bare på om jeg bare regnes som en kristen hvis jeg elsker alle mine medmennesker og elsker Gud? Og om jeg lever for å hjelpe, trøste, rose og be? (Markus, 17 år)

SVAR:

Hei Markus, det er bra og positivt at du gjør det du sier her. Men å være kristen innebærer noe mer, og ligger på et litt dypere plan.

Hvis du prøver å elske dine medmennesker, og det er fint, vil du oppleve noe spesielt, hvis du er helt ærlig: Du elsker ikke dine medmennesker så høyt som du burde. Hyggelige venner og medlemmer av familien, det er greit. Men klarer du å elske også de vanskelige personene, ja, til og med dem du vil regne som fiender?

Et annet eksempel: Elsker jeg virkelig Gud? Viser jeg ikke i praksis at jeg setter mange ting foran ham? Det gjelder alt det som denne verden kan by på av opplevelser og goder. Kan jeg sette det i andre rekke, hvis Gud ønsker det? Elsker jeg virkelig Gud med en helhjertet innstilling?

Hvis du og jeg ser at vi ikke er så rene og syndfrie som vi innbiller oss, da kommer noe nytt inn i bildet: Vi får bruk for at Jesus tilgir syndere. Han er en frelser som vi virkelig trenger.

Den gode faren i lignelsen tok imot den sønnen som hadde rotet bort alle pengene sine i verden (Lukas 15). Jesus tilga kvinnen som ble grepet på fersk gjerning i hor (Joh 8). Til og med den røveren som fortjente å dø på et kors, men som ba Jesus tenke på ham i evigheten, fikk et løfte fra Jesus om at han skulle få være med i paradis (Lukas 23,43).

Kristendom i praksis kan innebære å hjelpe, trøste, rose og be, som du sier. Men grunnlaget for at du kan være en kristen, er at Gud frelser alle som tar imot, også dem som ikke har noen gode gjerninger å vise til. Vi sier gjerne at frelsen er av nåde. Det vil si at vi har fått gratisbillett inn i Guds rike. Jesus har betalt billetten for oss.

Den som roser seg innfor Gud, blir avvist. Men den som kommer som en synder, han finner en åpen port inn i himmelen. Vi kan alltids gjøre gode gjerninger, men motivene er ikke rene, tankelivet er ofte syndig. Godtar vi Guds dom over synden i livet, og tar imot nåden i Kristus, da er vi blitt Guds barn.

Apostelen Paulus sier dette på denne måten: «Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» (Rom 4,4-5).

Du kan regne deg som en kristen når du tror på Jesus, at han gjør deg ren og hellig fordi han sonte for alle dine synder på korset. Han rettferdiggjør (frikjenner fra dommen) til og med den som i menneskers øyne er ugudelig. Troen på Jesus, han som er venn med syndere, er nok. Da blir troen på Jesus nok til å få tilregnet seg den rettferdigheten Jesus har gitt ved sin død og sin oppstandelse.

Lykke til med å lære mer om dette, Markus!

OPKL196

Powered by Cornerstone