Hva sier Bibelen om gjengifte?

Hei, hva mener du Bibelen sier oss om gjengifte? Da mener jeg personer som har blitt skilt, og velger å gifte seg med en annen person. Mvh.Yaron.

SVAR:

Ekteskapet er en hellig pakt mellom en mann og en kvinne, og fra Guds side er det ment å vare livet ut. Jesus sa det slik: “Det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille” (Matt 19,6). De som skiller seg, gjør en synd mot Herren og hans gode ordning. Når ekteskap oppløses, er det “fordi dere har så hardt et hjerte” (Matt 19,7).

Hvem som har et hardt hjerte – mannen, kvinnen eller begge – er det ikke opp til oss å dømme om. Derfor skal vi møte fraskilte personer med respekt og kjærlighet og etter beste evne hjelpe dem videre fra det som de aller fleste opplever som et stort nederlag.

Når en person mister sin ektefelle fordi døden har skilt dem, er han eller hun fri til å gifte seg på nytt. Det har det aldri vært tvil om innen kristen etikk (Rom 7,2-3).

Men du er nok mer opptatt av hva Bibelen sier om å inngå nytt ekteskap mens den tidligere ektefellen ennå lever.

Bibelen tillater ikke gjengifte i slike tilfeller: “Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.” Dette er Jesu egne ord (Luk 16,18).

Paulus taler like entydig: “Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.” (1. Kor 7,10-11).

De som da gifter seg igjen, gjør de en synd? Eller kan for eksempel den som havnet i en skilsmissesituasjon uten å ønske det, inngå et nytt ekteskap? Hvis den ene tydelig er blitt sveket av den andre, kan da den uskyldige se seg som fri til å begynne på nytt med en annen?

Dette har det vært store diskusjoner om opp gjennom kirkens historie. Noen vil si at det ligger en åpning for gjengifte i ordene av Jesus “… som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor …” (Matt 19,9).

Det har alltid vært slik at samfunnet har måttet tillate både skilsmisse og gjengifte. Derfor er også den kristne menighet under press for å finne ordninger både for det ene og det andre.

Når det gjelder sjelesorg og rådgivning overfor enkeltmennesker og familier, må en søke å finne best mulige ordninger, til tross for at synd er gjort og ting synes uopprettelige. Det gjelder å leve videre. Men det grunnleggende er at ekteskapet ikke er ment å kunne oppløses.

Jeg kunne ha tatt opp spørsmålet i stor bredde ut fra dagens situasjon, men synes det er vanskelig å gå videre inn i det her. Du har spurt meg om Bibelens syn, og det har jeg i korthet referert.

OPKL201

Powered by Cornerstone