Kurs i Lightening Prosess

Eg har meldt meg på eit kurs i Lightening prosess. Hensikten er å komme ut av negative tankespiralar, og inn i meir positive. Har forstått at eg må tru 100 prosent på at det vil skape endring, elles virkar det ikkje. No har eg byrja å få kalde føter. Er redd for at det kan bli ein slags form for hjernevasking.

Det er både gode og vonde krefter i tilværelsen, og eg trur ikkje på at det berre er å trene tankane til å tenke annleis om situasjonen. Eg trur at det beste er å vende seg bort frå det som gjer meg vondt og sei ifrå, ikkje glatte over heile tida.

Eg har lese at dette ikkje står i vegen for kristen tru. Men no er eg ikkje så sikker på det. Eg vil heile tida at Guds ord skal ha fyrsteplassen i livet mitt. Kan eg få synspunkt på dette? Vurderer no om eg skal melde meg av kurset. (AH, kvinne)

SVAR:

Jeg så i en avisoverskrift: «Nesten hvem som helst kan behandle nesten hvem som helst med hva som helst.» I artikkelen sto det om alle slags tilbud på behandling, og at mange av dem kostet mye penger. Det er noe som heter placebo-effekten: Tror du på noe, så virker det.

Etter at den såkalte Kvakksalverloven ble opphevet i 2004, trenger ingen å bevise at behandlingen de foreslår, har en virkning. Dermed vrimler det av tilbud. Da er det opp til den enkelte å vurdere.

Du som er en kristen, har Guds ord og Guds Ånd til å veilede deg. Du har reagert på at en må tro på den aktuelle teknikken hundre prosent, ellers virker den ikke. Da blir det lett et krav om at du ikke må tro på Gud for å få hjelp, det blir ikke plass til ham i dette. Da handler det vel om avgudsdyrkelse?

Luther skrev en gang: «Avgudsdyrkelse består ikke bare i at en setter opp et bilde og tilber det, men finnes først og fremst i hjertet. Det stirrer i alle retninger, søker hjelp og trøst hos skapte vesener, helgener eller djevler og tar ikke imot Guds hjelp, og venter ikke så mye godt fra ham som kan og vil hjelpe. Heller ikke tror hjertet at det gode som skjer med en, kommer fra Gud.»

Jeg synes det virker rett at du har fått kalde føtter. Det er mye popularisert buddhisme ute og går for tiden. Jeg kjenner ikke til hva det handler om, det kurset du går på, så jeg uttrykker meg mer generelt.

Hvis noen forlanger hel overgivelse og tro, og de ikke vil ha noe med Jesus Kristus å gjøre, vil jeg være skeptisk.

Bibelen sier: «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep.» (Ef 4:14)

OPKL392

Powered by Cornerstone