Kan en kristen trene yoga?

Som en kristen, er det ok å trene yoga? Eller bør man helst unngå det? Har du noen tanker om dette? Jeg har ikke trent det til nå, med tanke på hva det står for, men blir stadig spurt om å være med. Synes det begynner å bli vanskelig å si nei. (Solveig, ca. 30 år)

SVAR:

Yoga er en samlebetegnelse for flere forskjellige øvelser for kroppen og sinnet. Disse teknikkene har sin bakgrunn i hinduisme og buddhisme. På det gamle indiske språket sanskrit brukte de ordet yoga i mange betydninger, men det betyr blant annet en drivkraft, noe som holder oss i gang. De forskjellige religiøse strømningene som er knyttet til yoga, ble samlet i et verk som heter Yogasutra. Det er skrevet før år 500 e.Kr. av en som het Patanjali.

Yoga handler egentlig om en vei til frelse. Den oppnås ved at en mediterer mens kroppen settes i spesielle stillinger, og en lærer å puste på riktig måte.

Nå er det mange former for yoga. Men som regel lærer man å konsentrere seg og fokusere på et mål. Man ønsker å ha kontroll over alle sider ved livet, både det åndelige og det kroppslige.

Vi har jo lyster og ønsker, og tankene farer hit og dit. Yoga vil hjelpe oss til å få kontroll med alt dette, og få det negative til å bli borte. I hinduistisk yoga vil man gjerne si at når en blir helt stille og sletter ut seg selv, blir en forenet med en gud.

De østlige religionene sier ofte at vi finner gud inne i oss selv, mens kristen tro taler om åpenbaringen utenfra, at Gud kom til oss ved Jesus Kristus og ved hans ord.

Spør du norske personer som praktiserer yoga, vil de som regel si at det religiøse er uten betydning, det handler bare om mental trening.

Men er det så enkelt? Jeg skjønner at du er skeptisk til yoga-trening for din del, og jeg vil støtte deg i dette.

At vi holder kroppen i form som det Guds tempel det er, er utmerket. Mosjon, turer, jogging osv. er positivt.

Det er en lang kristen tradisjon for å se på bønnen som en stille stund, der vi kan tale til Herren, og Herren kan minne oss om syndene våre, om viktige sannheter og gode initiativ.

Når det gjelder å utvikle sinn og tanke, vil jeg lytte mer til Bibelens lære enn til tanker inspirert av fremmede religioner.

Bibelen snakker om et før og nå i livet som kristen. Da vi kom til tro, lærte vi å kjenne Kristus. Da ble vi kalt til å legge vekk det gamle mennesket, med de impulsene og lystene som dominerte. «Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.» (Ef 4:20-24)

Bibelen gir denne oppmuntringen til dem som vil være etterfølgere av Jesus:

«Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» (Rom 12:2)

Jeg føler at jeg ikke skal binde deg, for når det gjelder forhold på skaperverkets plan, har vi kristen frihet. Ordet jeg siterte, peker på at du selv som troende kan få et sinn som er i stand til å vurdere hva som er Guds vilje.

Så jeg vil be at Herren gir deg den rette forståelsen, og da skal jeg ikke kritisere deg om du kommer til å se på dette annerledes enn jeg.

OPKL399

Powered by Cornerstone