Hvordan sikker på Gud?

Hvordan kan man være sikker på at det fins en himmel og et helvete? (Ingunn 18 år)

SVAR: 

Luther sa et sted at «troen er så sikker at du kan dø på den hundre ganger». Men i en annen sammenheng sa han at «av og til har vi troen som en ål som en holder i halen».

Altså: Det Gud har gjort og sagt, er så sant og sikkert, at du kan leve og dø på det – hundre ganger.

Men troen i deg og meg kan være svak og sprellete. Jeg vet ikke om du har prøvd å holde en ål i halen. Den bukter seg i alle retninger, og du får mest lyst til å slippe den så snart du kan.

Du kan ikke være sikker på nesten noe i denne verden, hvis du vil ha absolutt forvissning. Særlig ikke om ting som er langt borte, eller som ligger i fremtiden. Du må stole på at bussen kommer, at du får den varen du har betalt for, at legen gir deg riktig medisin.

Sånn må vi lære å stole på Gud. Blir vi kjent med hvordan han har ledet folket sitt gjennom historien og slik Bibelen forteller om det, får vi tillit til ham. Ikke minst vil tilliten til Jesus vokse jo mer vi blir kjent med ham. Han er kjærlig og god, avviste ingen som trengte ham, og han sa selv at han er sannheten.

Tvilen kommer inn når djevelen, verden og våre egne onde tanker får dominere. Da blir troen som en sprellende ål som det er vanskelig å holde fast ved.

Jeg kan bare gi deg det rådet at du blir mer kjent med Jesus i Bibelen og i det kristne fellesskapet. Det virker ikke som en slags hjernevask, men det virker slik at Den Hellige Ånd overbeviser med sitt ord og sin kraft. Han vil veilede oss til hele sannheten. Det kristne håpet er knyttet til et evig liv sammen med Jesus, det som Bibelen blant annet kaller himmelen. Og at det fins en fortapelse for dem som avviser og forakter Guds frelse, snakker Jesus radikalt om – mer enn andre.

Som du skjønner er jeg mer opptatt av at du blir overbevist om Bibelens sannheter enn at du blir «sikker på». Overbevisning vil Gud gi deg som en gave når du tror på ham.

OPKL211

Powered by Cornerstone