Er ikke Jesus bare god?

Hva betyr dette skriftstedet? «Men Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for Ham som etter å ha drept noen, har makt til å kaste i helvete. Ja, Jeg sier dere: Han skal dere frykte.» Lukas 12,5. Mitt spørsmål nummer 2: Er ikke Jesus en god Gud da? Kjærlighetens Gud som bare er God? (LH, kvinne, 45 år)

SVAR:

Jeg vet ikke hvilken oversettelse du siterer fra. Men i Norsk Bibel 88 er det oversatt slik: «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte.»

Noen påstår at Gud i Det gamle testamente er streng og hard, mens han i Det nye testamente er mild og romslig. Dette ordet viser at det ikke er så enkelt. Gud er den samme fra evighet til evighet, og han åpenbarer seg på en konsekvent måte både i den gamle og den nye pakt.

Han har skapt alt og vil at alle skal gjøre rett og vandre ydmykt med ham. (Mika 6:8) De som står imot, vil gå fortapt. (Joh 3:16) Men han ønsker ikke at noen skal gå til grunne. Både i GT og NT viser han seg som den kjærlige Gud, som vil frelse. Han har et spesielt godt øye til de «fattige i ånden», de som ikke har noe å skryte av i sitt eget liv, men som søker Guds nåde og barmhjertighet uten å ha fortjent noen høy status hos Gud.

Det er ikke djevelen som kaster i helvete til slutt. Gud selv skal overlate djevelen og alle som har fulgt ham, til en evig undergang. Men Gud har vist sin store kjærlighet ved at han sendte sin egen Sønn for å sone all synd, seire over djevelen og love et evig liv til alle som tror på ham.

Så på en måte er Gud bare god. For han har tatt et oppgjør med det onde ved hjelp av sin egen Sønn, og dette skal han gjennomføre fullt ut en dag. Da skal det onde ødelegges, og i sitt evige rike vil Gud sørge for at alt blir godt.

Inntil videre er han tålmodig, så flest mulig kan tro og bli frelst. Vi som tror, skal ikke ta dommen i egne hender og prøve å gjennomføre noe fullkomment godt i verden. Ugresset må bare vokse sammen med hveten. Dette er viktig. For det er nok av dem gjennom historien som har villet fremme godheten ved hjelp av vold og krig. Det er ikke Guds vei.

«I dag er nådens tid, i dag er Gud å finne.»

OPKL403

 

Powered by Cornerstone