Har det som fortelles om Job, virkelig skjedd?

Hei, i dag har jeg muligens et rart spørsmål til deg. Jeg spekulerer litt på Jobs bok. Jeg mener å ha blitt fortalt at Job er en fiktiv person. Er det en historie med dyp mening som står der som en myte, eller er det noe som har skjedd? (Sissel, ca 40)

SVAR:

Blant bøkene i Det gamle testamente regnes Jobs bok som visdomslitteratur. Boka skal si noe viktig om Gud og vårt forhold til ham. Luther snakket om Jobs bok som et læredikt.

Boka knytter ikke til noen konkrete hendelser i Israels historie. Israel eller andre navn på landet der Guds folk bodde, er ikke nevnt.

Job bodde i landet Us. Det er mange meninger om hvor det lå. Jeg holder en knapp på den teorien som sier at Us lå i sørøst, på grensen mot ørkenen, i nærheten av landet Edom.

Innholdet peker i retning av et patriarkalsk samfunn, som for eksempel det Abraham levde i. På den andre siden er det en del fakta og «oppfinnelser» som er omtalt, som peker i retning av en yngre tidsalder enn Abrahams.

Det som gjør at jeg vil holde på at Job var en historisk person, er at han er nevnt to ganger hos profeten Esekiel sammen med Noah og Daniel. (Esek 14:14 og 20)

De personene som opptrer i Jobs bok, omtales med både navn og bosted. Det ville ikke vært naturlig om boka var et mytologisk skrift.

I Jakobs brev finner vi dette verset: «Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgangen Herren ga. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.» (Jak 5:11)

Det er merkelig om Herren skulle gi en god utgang og vise stor barmhjertighet til en eventyrfigur.

Du kan finne en bredere omtale av spørsmålet ditt i Bibelen Ressurs.

OPKL416

Powered by Cornerstone