Kan kalvinisme og luthersk tro forenes?

Hei! Eg treng eit ærleg svar! Kan den reformerte kalvinismen og den lutherske troen vi har i NLM, gå hånd i hånd? Er de forenlige? (Mann, ca. 40 år)

SVAR:

Bakgrunnen for spørsmålet ditt er at vi har fått en retning som har gjort seg gjeldende blant en del unge i det siste: Ny-kalvinismen. Den har latt seg inspirere av teologien i det største evangeliske kirkesamfunnet i USA: Sørstatsbaptistene. De bygger igjen på en streng tolkning av Johannes Calvin fra reformasjonstiden.

Enkelt og noe upresist kan vi si at det legges vekt på menneskets totale syndeforderv. At både de som blir frelst, og de som ikke blir frelst, er utvalgt av Gud til det. Videre at soningen gjelder bare dem som blir frelst. At ingen er i stand til å stå seg imot Guds nåde når han vil frelse oss. Og at de som er kristne, ikke kan falle fra.

For en mer presis gjennomgåelse av denne læren og forskjellen i forhold til luthersk tro, anbefaler jeg et hefte av Arne Helge Teigen: Ny-kalvinisme. En orientering. Boka kan bestilles fra ateigen@fjellhaug.no

Mange av dem som er tilhengere av kalvinismen, vil likevel legge vekt på misjon, og da kan vi dra i samme retning som dem. Men de som slutter seg til dette læresynet, vil som regel gå inn for voksendåp og regne barnedåpen som ugyldig.

I løpet av de to siste hundreårene har det kommet nye retninger inn i norsk kristenliv, som baptister, metodister og pinsevenner. Vi kan ha et tolerant og vennlig forhold til dem, og vi kan samarbeide i mange ting, men finner det best å være organisert i egne menigheter. Slik unngår vi for mye uenighet og diskusjon i det daglige.

Det blir noe tilsvarende når tilhengere av ny-kalvinismen nå synes å ville organisere seg i egne forsamlinger.

Det er også forskjell på holdningene hos dem som starter nye kristne organisasjoner. Noen vil si at alle andre tar feil eller må ses på som vranglærere, andre er ikke så avvisende.

Etter mitt syn kan en la seg inspirere av betydelige forkynnere og bibellærere fra reformert sammenheng, uten at en følger dem i ett og alt. Selv har jeg lært mye av Billy Graham, John MacArthur, Charles Swindoll, Max Lucado, John Piper og mange flere.

Likevel: Innflytelsen fra David Hedegård, Carl Fr. Wisløff, Øivind Andersen, Bo Giertz, John Stott og mange flere har hjulpet meg til å holde fast på det lutherske grunnsynet, som jeg er opplært i fra jeg var barn.

Du ber om et ærlig svar. Det prøver jeg å gi. Jeg tror ikke NLM skal gå inn i et nært samarbeid med kristne som står for et gjendåp-syn.

Hvordan et samarbeid på det personlige og lokale plan kan gjennomføres, vil avhenge mye av holdningene hos alle parter.

OPKL417

Powered by Cornerstone