Blir barna født på ny i dåpen?

Jeg har et lite spørsmål, hvis du har tid til å svare på det. Du skriver i et svar om dåp på Norea-siden at «om foreldrene bærer barna fram til dåp, tror og lover å gi barnet kristen opplæring, så blir barna født på ny». Betyr dette at om foreldrene ikke tror, blir ikke barna født på ny?

Jeg ble døpt som barn, men mine foreldre er ikke aktive kristne. De har kanskje en viss barnetro igjen, men de går aldri i noen menighet. De tok meg med på søndagsskolen etc, så jeg har vært kristen mer eller mindre hele livet. Har alltid tenkt at min dåp har vært gyldig, og ikke tenkt på hva foreldrene mine trodde på da de døpte meg. (Kristina)

SVAR:

Takk for at du spør. Det gir meg anledning til å svare at det jeg skrev, er feil.

Om dåpen er gyldig, er ikke avhengig av foreldrenes løfter. Dåpen er evangelium, nåde og Guds gave. Den gis til den som tror. Kan et lite barn tro? Det har i hvert fall ikke slått bommen ned for Gud, som mange voksne har gjort.

Poenget mitt er, og det burde jeg sagt klarere: Vi bør ikke døpe barn hvis ikke foreldre lover å oppdra dem i kristen forsakelse og tro, som det heter i de gamle formene. Dåpen er ingen masseseremoni for hvem som helst. Slik blir den vel heller ikke oppfattet. De som kommer for å få et barn døpt, mener noe med det. Hvem er den som da våger å si at løftet om oppdragelse i troen ikke er alvorlig ment?

Dåpen er gyldig uansett. Du kan falle fra. Men lever du med Jesus i dag, trenger du ikke døpe deg på nytt. Peter skriver om «det som også nå frelser oss i … dåpen. Den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.» (1Pet 3:21) Pakten fra Guds side står fast, den er bekreftet ved at Jesus Kristus sto opp fra de døde. Derfor kan du ha god samvittighet.

OPKL422

Powered by Cornerstone