Guds straff og advarsel

Hei, det skrives og menes mye om Guds straff og advarsel i forbindelse med 22. juli i disse dager. Synes ikke alt er like vettig og fundamentert i Guds Ord. Hva mener webpastoren om dette aktuelle temaet? (Arvid)

SVAR:

Det blir ofte sagt at Gud som han trer fram i Det gamle testamente, er dominert av hat og hevn. Dette er galt. Gud har en sterk medfølelse og barmhjertighet overfor alle. Jeg nevner ett ord av mange som sier dette:

«Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet.» (2. Mos 34,6)

På den annen side er ikke Gud som han trer fram i Det nye testamente, dumsnill eller sløv. Jesus talte drastisk om frelse og fortapelse, om Guds dom og frikjenning fra dommen.

Når enkeltpersoner er rammet av sykdom eller vanskeligheter, må vi ikke si at de selv eller foreldrene har syndet, sa Jesus (Joh 9,3).

Da et tårn raste sammen og drepte atten mennesker, skjedde det ikke fordi de var mer skyldige enn alle andre som bodde i Jerusalem, sa Jesus (Luk 3,4).

Ingen av oss har i det hele tatt rett til å dømme enkeltmennesker eller grupper. Bare Jesus har rett til å komme med de avgjørende ordene i sin tid.

Men alt som skjer, enten det er godt eller ondt, vil kalle oss til å vende om. Som Paulus sier det i talen sin på Areopagos, og jeg siterer utførlig: «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.» (Apg 17,30-31)

Her sies at Gud har overlatt til Jesus å holde dom en gang. Dommen skal være helt rettferdig. Da vil det vise seg at vi ikke holder mål slik vi er i oss selv. Derfor trenger vi en frelser.

Jesus står nå med åpne armer og vil ta imot oss og gi tilgivelse for alle synder. Han vil dele med oss et evig liv sammen med ham.

Dette er det mange som ikke vet, og mange vil ikke vite av det. Herren har båret over med, vært tålmodig, i forhold til denne avvisningen. Men nå er tiden for å søke frelse. Gud befaler alle mennesker på alle steder at de skal omvende seg.

Dommen hører Herren til, og bare ham. Advarsler kan Gud sende oss personlig på mange måter hele tiden. Vi kan kalle dem tankevekkere eller kall fra Guds side.

Men jeg tror det er urett å knytte enkeltmennesker eller grupper av mennesker til spesielle ulykker og hendelser og si at de er Guds advarsler spesielt til dem. Da påstår vi at vi har en innsikt eller fullmakt som vi ikke har.

Når vi tenker på dette, må vi ikke miste bildet av den opphøyde, allmektige Gud, som hater synd, urett og fornektelse av sannheten. Samtidig må vi se levende for oss den Gud som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Han kaller oss hele tiden til å søke ham, bli forsonet med ham og leve etter hans vilje. Gud vil på grunnlag av sin nåde og barmhjertighet åpne himmelens herlighet for alle som til vende om og ta imot den gaven som Jesus er.

OPKL260

 

Powered by Cornerstone