Brent og såret i bedehuset

Jeg gikk en stund på møter i bedehuset, men ikke nå lenger. En dame der var frekk mot meg, og jeg kjente meg både brent og såret etter den kvelden. Jeg har ikke noe fellesskap med noen når det gjelder det kristne nå, så jeg hører helst på kristen radio og leser litt i kristne bøker. Har du noen tanker om dette? (Kvinne)

SVAR:

Dette var leit å høre, at du har fått en så vond opplevelse.

Husk at menigheten, forsamlingen, er et fellesskap av syndere. Alle disse synderne er forskjellige personligheter. De kan ha sine problemer, som gjør dem litt uberegnelige. Eller de kan ha liten evne til å leve seg inn i hvordan andre føler og tenker. Det finnes noen i de helliges samfunn som er sta, trangsynte og vanskelige å ha med å gjøre.

Alle trenger vi å høre det ordet fra Gud som rettleder, formaner og oppdrar oss. Enda mer trenger vi å høre det ordet som trøster oss og gir oss fred ved evangeliet. I et slikt fellesskap hører den hjemme, den personen som har såret deg. For der kan vanskelige mennesker få et nytt sinnelag.

Der hører du også hjemme, for du er vel ikke fullkommen, du heller? Vi samles om Guds ord fordi vi trenger tilgivelse og Kristi kraft til å leve et gudfryktig liv i denne verden.

Det er fint du tar kontakt med meg. Men aller viktigst er at du snakker med Jesus om dette at du er blitt åndelig ensom. Han kan fornye deg, gi deg nytt mot og gi deg sin kjærlighet, glede og fred.

Hvorfor ikke prøve å oppsøke dette fellesskapet igjen? Det kan være at forholdene har endret seg, at hun som såret deg, virkelig er blitt forandret, eller at hun kanskje har flyttet fra stedet. Eller kanskje du har forandret deg, slik at du lettere kan overse damen med den skarpe tungen? Kanskje en annen person i fellesskapet kan gi deg råd og støtte i forhold til den som er vanskelig?

Du trenger næring for det åndelige livet ditt, og du trenger varmen fra et kristent fellesskap.

Bibelen oppfordrer oss til å ha den innstillingen at vi «bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre». (Kol 3:13)

Å være med i et kristent fellesskap er å elske mennesker som ikke er fullkomne. Det handler om å elske andre syndere med Kristi fullkomne kjærlighet og nåde.

Hvis de sårende ordene gnager i deg stadig vekk, og det handler om noe syndig, kan det være du skal ta initiativet til å snakke ut og få skværet opp. Jesus oppmuntrer oss til å komme overens med våre åndelige søsken. (Matt 5:25)

Hvis du føler at veien tilbake er stengt, kan du overveie om du skal høre til i et annet kristent fellesskap i området der du bor. Du trenger de helliges samfunn, fellesskapet av troende, brødre og søstre i Ånden.

OPKL434

Powered by Cornerstone