Sjelestrekking

Det hendte for mer enn hundre år siden. Han som opplevde det, var sønn av en prest. På den tiden var prester ofte underbetalte og fikk gratistjenester av folk. Prestesønnen forteller: «Jeg var bare et barn, og far spurte meg en dag om å bli med til verkstedet til den gamle smeden Russell. Far tok med seg en hakke og en rake som han ønsket å få reparert. Vi kjente smeden Russell og visste hvor flink han var, så vi regnet med at redskapene ville bli gode som nye.

Slik gikk det også. Far og jeg sto og beundret smedens arbeid, og raskt var jobben gjort. Far ville betale smeden med en sølvdollar. Men Russell nektet å ta imot pengene. Far ga seg ikke. Men smeden avslo enda en gang med å si: «Pastor, det passer ikke med betaling for en så liten jobb.» Frustrert prøvde far enda en gang å gjøre opp for det han følte han skyldte. Det var da smeden bøyde hodet, så til siden og nærmest hvisket: «Pastor, kan ikke du la en mann få gjøre noe for strekke sin sjel?»

Det var et nytt begrep for både pastoren og sønnen hans. Å strekke sin sjel. Det innebærer å gjøre noe som er litt mer enn du er nødt til, bare fordi du har lyst til å være god.

Jeg tror også vår Herre Jesus liker dette uttrykket, skriver pastor Ken Klaus, som har fortalt historien.

Det fins mange eksempler på sjelestrekking i Bibelen. Tenk på Sakkeus, som var blitt møtt av Jesus på en så overstrømmende, kjærlig måte. Ja, Jesus ville faktisk besøke landssvikeren Sakkeus hjemme. Han opplevde å bli frelst. Da Sakkeus ga bort halvdelen av alt han eide, var det et godt eksempel på sjelestrekking. Og kvinnen som salvet Jesu føtter og tørket dem med sitt hår, strakk sjelen sin lenger enn noen hadde ventet. Ja, vi kan også lese om en kvinne som la en gave i julegryta ved templet, nei, jeg mener tempelkisten. Hun strakk sjelen sin svært langt. For hun ga alt hun hadde å leve av til et hellig formål.

Disse og flere er verdt å beundre. Men de fleste av dem vet vi ikke noe om. De er anonyme, og kanskje de bare er nevnt i en setning eller to i Bibelen.

Men de er ikke glemt. Herren sier i ordet sitt at «Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verket dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det.»

Ikke minst nå i advent- og juletiden skal vi se oppfylt det gamle visdomsordet av Salomo: «Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.»

Vi kan kalle det sjelestrekking. Paulus snakker om å utvide hjertet, lage større plass, så hjertet ikke bare har plass til meg og mitt og mine. Når vi tenker på Jesus og den store kjærligheten han viste da han ble menneske for vår skyld, kan det hende at flere enn den gamle smeden Russell får lyst å strekke sin sjel.

OPM822

Powered by Cornerstone