Nytt håp

På slutten av 1400-tallet var Europa preget av fortvilelse og håpløshet. Det var en så miserabel stemning at folk flest trodde verdens ende ville komme meget snart.

I 1493 skrev en tysk forfatter en bok med tittelen Nürnbergkrøniken. Det var en samling av alle triste begivenheter i historien fram til den tid. Forfatteren hadde fått laget noen blanke sider i slutten av boken så folk kunne skrive inn nye katastrofer som kom.

Men akkurat på den tiden seilte Kristoffer Columbus inn til havnen i Lisboa. Han hadde oppdaget en ny verden i vest. Noen få år senere hadde Martin Luther oppdaget evangeliet på nytt.

At Jesus ble født i en liten landsby som het Betlehem, skapte også et tidsskifte. Paulus skriver at «da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne … for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.» (Gal 4,4-5)

OPK828

Powered by Cornerstone