Lysbærere

Navnet Kristoffer er på moten igjen, og det er bra. For det vakre navnet Kristoffer betyr En som bærer eller løfter fram Kristus. Tilsvarende betyr ordet Fosforos den som bærer fram lyset. Vi blir alle oppmuntret av å møte mennesker som er lysbærere, som representerer Jesu smil, og som sprer optimisme og glede omkring seg.

Forfatteren Nell Mohney forteller om en venn av henne som var så positiv at det smittet alle hun kom i kontakt med. Da hun spurte hvorfor hun var en slik lysbærer i hverdagen, måtte hun innrømme at det ikke alltid hadde vært slik. Tidligere hadde hun vært en gretten klageperson, en konsekvent negativ kvinne.

Men hun hadde en klok ektemann. Han gjorde henne oppmerksom på den sure holdningen hun smittet andre med. Da kona protesterte på det, trakk mannen fram en liten opptaker. Med den hadde han uten å si noe om det, gjort lydopptak av samtaler de hadde hatt. Da kvinnen fikk høre seg selv, kom tårene. Hvem var den negative, trollete damen hun lyttet til? Var det virkelig slik hun fremsto? Der og da begynte denne kvinnen å be inntrengende til Gud at han måtte vise henne hvordan han ønsket hun skulle være.

En uke senere kom denne kvinnen over en artikkel som hun hadde lest om en bevegelse som kalte seg «The Christophers» - Kristofferne. Mottoet deres hadde gjort et sterkt inntrykk på henne: «Det er bedre å tenne et lite lys enn å forbanne mørket.»

Kvinnen måtte innrømme at hun hadde levd i mørket altfor lenge. Hun begynte å lese mer i Bibelen. Særlig så hun etter ord og avsnitt som omtaler lyset.

Hun opplevde rett og slett en omvendelse fra det negative sinnelaget hun hadde. Så ble hun både en Kristoffer og en lysbærer for Jesus. Ja, det ble en varig endring i sinnelaget hennes, hun gikk fra å være en negativ klageperson til å bli preget av glede og bekreftelse.

Når vi er sure og vanskelige, kan det av og til skyldes at vi dypt inne er sinte. Et sinne kan vende seg mot et annet menneske, mot vanskelige forhold, eller faktisk mot Gud selv. Eller kanskje vi har dårlig samvittighet, eller kjemper med bekymringer og usikkerhet.

Et ord fra Bibelen blir tatt fram i kirkene i forbindelse med jul og nyttår. Den modne og dyptpløyende apostelen Johannes fikk nåde fra Gud til å gi oss denne utfordringen i begynnelsen av sitt første brev: «Dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» (1. Joh 1,5-7)

Å være kristoffere og lysbærere er en fin måte å ære Jesus på gjennom julen og inn i det nye året.

OPM828

Powered by Cornerstone