Bare tilgitt

Det fortelles fra en gravplass i USA. De mange gravsteinene har navn, datoer for fødsel og død, og av og til ord som uttrykket et kristent håp. Men én støtte skiller seg fra alle andre.

Der er verken navn, datoer eller kunstnerisk utsmykking. Bare ett ord står i gullskrift: «Tilgitt». De etterlatte ville kanskje navnet skulle glemmes, men tilgivelsen bli stående i årene som kom.

Ved overgangen til et nytt år er det lett å la tankene være opptatt av alt som gikk galt, det vi ikke lyktes med og synder som ble begått.

Evangeliet er at Gud ved Kristus tilgir grenseløst alle som vender seg til ham i tro.

I kirkene leses disse ordene i nyttårshelgen: «For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.» (Sal 103,11-12)

OPK833

 

Powered by Cornerstone