Sanger i telefonen

En eldre dame var blitt enke, og helsen var ikke særlig god. Hun kom seg lite ut. Gjennom hele livet hadde hun vært aktiv i kirke og menighet, og nå syntes hun alle dører hadde stengt seg.

Men hun ville ikke gi opp. Hun tenkte nøye gjennom om det var noen gaver hun hadde fått, og da kom hun på at hun hadde et piano, hun likte å spille piano, og så hadde hun en telefon. 

Ken Klaus forteller om denne enken som ut fra sin kreativitet og tjenestevillighet satte inn annonse i lokalavisen: «Pianist vil spille sanger og salmer via telefon hver dag for dem som er syke eller fortvilet. Tjenesten er gratis.» I annonsen var det også opplyst om telefonnummeret. 

Hver gang telefonen ringte, hadde hun dette enkle spørsmålet: «Hvilken sang har du lyst til å høre?» 

I løpet av få måneder hadde denne tjenesten hennes fått være til oppmuntring for flere hundre personer. De gamle, kjente sangene og salmene beveget mange hjerter på et dypt plan, og når pianisten hadde spilt ferdig, fikk hun gjerne høre en historie om sorg og ensomhet, men også noen som snakket om gode minner og et nytt håp.
 
Ja, en må si det var kreativt funnet på av en dame som ikke kom seg ut av huset. 

Det er gitt oss stor velsignelse i de gamle, gode sangene og salmene, og selv musikk uten ord gir oss kjære minner og setter oss på sporet av de oppbyggende ordene. 

Nå er den oppfinnsomme damen sikkert hjemme i himmelen, og har fått høre fra Jesus: «Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!»
 
Under en møteserie bodde jeg i en kjellerleilighet i et hus. Det var stille i hovedetasjen, jeg trodde ikke noen bodde der. Men en ettermiddag fikk jeg høre vakker pianomusikk, og det var nettopp kristne sanger som ble spilt. 

En dag traff jeg på den unge kvinnen som bodde i etasjen over meg, og jeg sa: 

– Du må bare spille riktig mye, for det er så fint å høre på! 

– Å, hørte du noe, jeg trodde ikke du var inne da. Jeg pleier ellers å spille tidlig om morgenen før jeg går på arbeid. 

– Bare spill tidlig om morgenen, så våkner jeg til noe vakrere enn en vekkerklokke, sa jeg. 

Neste dag skulle jeg reise tidlig med buss, og da hadde jeg de vakre tonene i ørene da jeg låste døren for godt. Dagen ble god fordi starten ble god. Og jeg tenkte: Du verden så mye glede i musikk!
 
Martin Luther sa i en av bordtalene sine: «Jeg skulle ønske av hele mitt hjerte at enhver ville love og prise musikkens guddommelige og fortreffelige gave. Jeg blir så overveldet av de mange og store egenskaper musikken har, at jeg ikke vet hvordan jeg skal kunne tale rett om den, eller hvor jeg skal begynne eller ende min tale.» 

Slik ble en ordkunstner som Martin Luther faktisk ordløs da han ville beskrive musikkens gode gave. 

Bibelen beskriver hvordan templet en gang ble fylt av Guds herlighet: «Trompetblåserne og sangerne, alle som én og på én gang, stemte i for å love og prise Herren, og de lot trompetene og cymblene og de andre musikkinstrumentene klinge, og lovet Herren, fordi han er god og hans miskunnhet varer til evig tid. – Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky,» står det skrevet. 

Ikke så merkelig at Guds herlighet ble synlig da musikken lød.

OPM338
 

Powered by Cornerstone