Sorg og glede blir til vekst

Skal frukttrær bære god og rikelig frukt, må de gjennom en tøff behandling. Det kalles beskjæring.

Døde og halvdøde kvister må bort, det som reiser seg i overmot, må bøyes. 

Om treet har følelser, må det kjennes smertefullt. 

Men gleden blir desto større når den modne og gode frukten vokser frem. 

Svein Ellingsen sier i en salme: 

«Vi venter, efter smertens vår, din nådes sommer. 
Og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.» 

Gud kan beklippe sine barn på tøffe måter. Men det er til nytte for oss at det tas bort, det som skygger for Gud. 

Kanskje skal vi ikke se så mye av fruktene i dette livet. Med Gud gir nåde til dem som tillater gartnerhånden. 

Han sier: «Slik har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere» (Joh 16,22). 

OPK030

Powered by Cornerstone