Spenning gjør deg sprekere

I den nordøstlige delen av USA er salget av torsk big business. Det fins et marked for fersk torsk over hele USA, særlig i områder langt unna kysten. Men dette behovet ble også et stort problem. For hvordan kunne de frakte fisken langt, uten at det gikk ut over kvaliteten?

Dette var før de hadde begynt med flyfrakt av all slags varer, så gode råd var dyre. 

Først frøs de torsken ned, og så sendte de den av sted. Men frysingen tok bort mye av smaken. 

Så eksperimenterte de med å sende fisken levende i tanker med sjøvann, men det viste seg å bli enda verre. Ikke bare var det mye dyrere, men torsken mistet smaken og ble bløt og grøtaktig. Strukturen i fiskekjøttet ble helt annerledes enn det skulle være. 

Til slutt kom en kreativ person opp med en løsning. Torsken ble plassert i en vanntank sammen med sin naturlige fiende: Kattefisken. 

Hele tiden etter at torsken forlot østkysten og til den ankom de vestlige stedene, jaget kattefiskene torsken hele tiden. Og da kan du gjette deg til at da torskene kom til markedet, smakte de godt og friskt. Det var ikke noe tap i smaken, og mønsteret var ikke påvirket. 

Ja, kanskje fisken til og med smakte bedre enn før. 

Hver av oss har en tank av forhold å leve i. Vi er plassert sammen med familie, slekt og venner, naboer og arbeidskamerater. Vi kan ikke så lett slippe ut av tanken. 

I tillegg har Gud plassert noen kattefisker blant oss. De skal bringe inn litt spenning og holde oss levende og våkne, friske og i vekst. Slik har Gud et program for å forme vår karakter slik at vi blir mer like med hans sønn, Jesus Kristus. 

Derfor er det ikke dumt å prøve å forstå hvorfor kattefisken holder til i vår lille tank, vår lille verden. Slik vil Gud gi oss karakter og dybde, styrke og utholdenhet. Det er forkynneren Charles Swindoll som bruker dette bildet. 

Apostelen Paulus skriver om de vanskelige tidene han levde i, blant annet i Romerbrevets 13 kapittel. 

Han kan faktisk si: «Vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet, tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» 

Med andre ord: Du kan vokse på at alt ikke er så lett for deg. Motgangen og trengselen gir deg en viktig karakteregenskap: Tålmodighet. Og har du tålmodighet, vil andre mennesker synes det er lettere å være sammen med deg.
 
Du trenger ikke en katedral for å komme i et rett forhold til Gud. Heller ikke trenger du en stor og flott menighet å være med i. 

Det viktige er å være i et tett fellesskap med andre kristne, og lære av det Gud lærer oss i hverdagen vår. 

Apostelen Paulus kunne verdsette trengslene i den grad at han sa: «Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!» 

Jo mer skrøpelig han var, dess mer fikk Kristus vise sin kraft gjennom ham. 

Derfor kan du prøve å takke for spenningen og motgangen. Kanskje den er en del av Guds gode plan for deg. 

OPM020

Powered by Cornerstone