Åpen for noe nytt

– Det har vært en masse forandringer rundt oss her, sa den gamle mannen stolt, og jeg vil du skal vite at jeg har vært imot hver eneste en av dem.

Har du lagt merke til at noen mennesker har vanskeligheter med forandringer? 

Det gjelder forresten ikke bare gamle mennesker. Mange av dem har godtatt og lært seg å leve med mange flere forandringer enn en del fryktsomme unge vil godta for sin egen del. 

Nå er forresten ikke alle forandringer fremgang heller. En analytiker påstår at kvinner født etter 1960 vil i gjennomsnitt få flere partnere enn barn. Noe å tenke på. 

Apropos barn, så er de utrolig raske til å lære. En av grunnene må vel være at de er åpne for å lære, motivert for å lære. Barn er utrolig åpne for forandringer. Vi som har levd en stund, har lett for å tenke at nå har jeg nådd et visst nivå, nå får det være nok av nye ting. Jeg klarer meg med det jeg har lært til nå. 

Paulus sier at kristne mennesker bør ha en annen holdning: «Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» 

Det Paulus er opptatt av, er å lære Jesus bedre å kjenne. Han vil gjerne følge etter Jesus i hverdagen på en bedre måte. 

Så fortsetter han med å si: «La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn.» 

Hva mener han med det? Fullkomne? Ja, den som tror på Jesus, er faktisk regnet som fullkommen innfor Gud. En trenger ikke forandre seg hele tiden for å bli bedre likt av Gud. Han elsker oss uansett, som sine kjære barn. Likevel sier han at vi som er fullkomne, skal ha «dette sinn». 

Sinn betyr det samme som holdning eller innstilling. Hvilken innstilling skal vi ha? At vi ennå ikke har nådd fram, at vi ikke ennå har nådd målet, at vi ennå ikke har grepet det. Jeg jager mot målet. 

Åndelig modenhet innebærer å innse at jeg ennå ikke er moden nok. «Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette,» sier Paulus, kanskje med et lite smil, og fortsetter: «Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.» 

Hvilket spor? Villighet til å lære og bli formet av Gud, samtidig som vi er klar over at dette ikke er noen betingelse for å bli godtatt av ham. 

Er jeg villig til å lære, er jeg akkurat det Jesus kalte sine venner til å være, nemlig disippel. En disippel er en elev. En kristen er gått inn i en livslang læretid. Da må en hele tiden være villig til forandringer og nye utfordringer. Jesus sier: «Ta mitt åk på dere og lær av meg.» Å lære noe nytt er grunnleggende for en som vil være elev i himmelrikets skole. 

Hvilke holdninger har en god elev? 

1. For det første er han eller hun villig til å bli undervist. For noen er det vanskelig å innrømme at andre vet mer enn jeg selv. Stoltheten og usikkerheten kan være en hindring for å bli en god disippel. 

Bibelen sier: «Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd, er vis.» Det betyr ikke at vi hopper på enhver ny fiks idé vi får høre, men at vi er åpne for gode tanker fra gudfryktige mennesker, og ikke minst lærdommer fra Bibelen.

2. For det andre er en god elev initiativrik. Vi tar initiativ til å lære også når noen ikke underviser oss. Har du et læringsprosjekt gående? 

3. For det tredje vil en god elev anvende det han eller hun lærer. Det gjelder å sette det ut i praksis. Bibelen sier: «Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne lov.» 

Gud har ikke åpenbart alt, noe er skjult. Men det han har vist oss, vil han vi skal holde, det vil si praktisere og sette ut i livet. 

Du blir aldri for gammel til å lære. En kan bli mer klosset i praktiske ting etter hvert. Men i dag gjelder det å ha samme sinn som du hadde som barn. Det innebærer villigheten til å lære, være åpen for forandringer, ta initiativ for å lære, og å være aktiv for å bruke det du har lært. 

Jeg vil oppmuntre deg til å gå i de sporene du har lært om og hørt om, Kristi gode spor, der han har gått foran. 

OPM025

Powered by Cornerstone