Slave under øynene

Et innviklet, gammelt gresk ord er ophthalmodulían. Det betyr å være slave av øynene. Det innebærer å tro på bare det en ser - at blikket fester seg bare ved ytre ting.

Dette er et problem, fordi de rikeste, dypeste og edleste aspektene ved virkeligheten ligger på et annet plan enn det ytre. 

Bibelen bringer oss bilder og sannheter som er umulige å oppdage for den som lider under ophthalmodulían

Men troens øye ser Jesus, vår konge, som en gang skal få sin gullkrone, og han skal se alle falle på kne for sine føtter. 

Skriften sier: «Han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle» (Heb 2,9). 

OPK054

Powered by Cornerstone