Oppmuntringseksperten

Enkelte mennesker har noe spesielt ved seg: Du blir glad av å være sammen med dem. De lyser av optimisme og gode ord. Barnabas, som dukker opp i Bibelen, måtte ha vært en slik person. Han må ikke forveksles med røveren Barabbas. Barnabas fra Kypros hadde fått navnet sitt fordi han var en «trøstens sønn», en som satte mot i folk.

Det kom frem på mange måter. Da den første kristne menigheten hadde vansker med å holde orden på økonomien, ble han en oppmuntrer ved å komme med alt sitt og bidra til en løsning. 

Da oppgavene vokste den samme menigheten over hodet, ble han en oppmuntrer ved å finne frem til et dugelig lederemne: Saulus fra Tarsus, den senere så berømte Paulus. Og Barnabas ble en støttespiller nettopp for ham. Det vil si: Hjalp ham med praktiske ting, var tilgjengelig, introduserte ham for viktige personer, og så videre. Da disse to ble omtalt i Bibelen, het det først Barnabas og Paulus. Senere ble det Paulus og Barnabas. 

De dro ut sammen på den første misjonsreisen. Men da de skulle ut på tokt nummer to, skiltes veiene. De kom opp i en kraftig diskusjon om de skulle ta med seg en ustabil ungdom som het Johannes Markus på den andre misjonsreisen. 

Det er lett å ha to forskjellige holdninger til unge. Noen sier: – Ikke bry deg med dem, de er for uerfarne. Andre sier: – Slipp dem til, de må få vinne erfaring. 

Paulus sa antakelig: – Jeg vil ikke ha med Johannes Markus, for han sviktet oss da det ble tøft, og han kan komme til å svikte igjen. 

Barnabas sa antakelig: – Vi tar ham med. Han er ung og uerfaren, men han vil klare det, om vi bare oppmuntrer ham. 

Det viste seg at Markus kom sterkt senere. Han ble evangelisten og forfatteren av Markusevangeliet. 

Etter hvert måtte også Paulus innrømme hvilken nyttig person Markus ble, og Peter kaller ham til og med «min kjære sønn». 

Unge mennesker vil klare det meste, kanskje mye bedre enn vi eldre, hvis vi bare oppmuntrer dem. 

Noen unge synes å mangle mål og viser lite av tiltakslyst. Andre ser at de har en spesiell evne som de vil utvikle. Noen setter noe inn på å seire over sin trang til å være lat. 

Alle trenger vi oppmuntringer, enten vi er unge eller gamle. Et ord til støtte og inspirasjon har vært avgjørende viktig ved sentrale veikryss i livet. 

Det står slik i en gammel sang: 

Et vennlig ord og sagt i rette tid
mer enn du tror gir trøst i livets strid. 

Så la deg inspirere av oppmuntringseksperten fra oldtiden, Barnabas. Husk verdien av et vennlig ord sagt i rette tid.

OPM071 

Powered by Cornerstone