Noe å holde fast i

Like etter andre verdenskrig samlet de allierte soldatene mange foreldreløse og sultne barn i leirer. De fikk rikelig med mat, klær og omsorg, men om natten hadde de vansker med å sove. De var rastløse og redde.

Da kom en psykolog med en idé. Etter at barna hadde lagt seg, fikk de et stykke brød å holde fast i. 

Hvis de ville ha mer mat, kunne de få det, men dette brødet skulle de bare holde i. 

Det forbløffende skjedde at barna falt til ro når de visste de hadde mat for i morgen. 

Som et Guds barn har du mer enn brød å holde fast på, nemlig løfter i Bibelen om at når du holder deg til troen på Kristus, har du alt du trenger for fremtiden. 

Skriften sier: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som gav løftet» (Heb 10,23).

OPK070

Powered by Cornerstone