En inspirert dag

«En stor komponist begynner ikke å arbeide fordi han er inspirert, men blir inspirert fordi han arbeider.

Beethoven, Wagner, Bach og Mozart satte seg ned dag etter dag for å gjøre den jobben som lå foran dem. 

De arbeidet like jevnt som en kasserer som hver dag setter seg ned med tallene sine. De kastet ikke bort tiden med å vente på å bli inspirert.» 

Nå er vi forskjellige, vi mennesker. Noen sliter med å komme i gang. Andre er ikke avhengig av inspirasjon og overskudd for å gjøre en jobb. 

Gud vet at vi ikke er like. Men han tenker kjærlige tanker om alle han har skapt, og han ønsker at vi gjør oss avhengige av ham også denne dagen. 

Bibelen sier: «Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!» (Sal 118,24).

OPK088 

Powered by Cornerstone