Ikke pakket i bomull

En mann kjempet med store vanskeligheter som holdt på å ta knekken på ham fullstendig. Han betrodde seg til presten John Wesley og sa: «Dersom Gud ga meg vinger, så ville jeg fly langt bort fra dette!»

John Wesley svarte: «Dersom Gud ville at jeg skulle bort, stoler jeg på at han også ville sørge for vingene.» 

Én har sagt at «Gud kjæler ikke med de kristne. Han pakker dem ikke inn i bomull. Han vil ikke gjøre dem til porselensdokker». 

Men én ting er sikkert: Gud vil ikke svikte oss i vanskelighetene. Vi kan legge frem for Gud alt som truer med å ta knekken på oss. Jesus viste sin kjærlighet på korset. Ved hjelp av korsets nøkkel har han åpnet døren inn til Gud selv. 

Bibelen oppmuntrer oss og sier: «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid» (Heb 4,16).

OPK094

Powered by Cornerstone