Plystre i regnet

Phil. Bosmans heter en hollandsk forfatter som ble mye lest for en del år siden. Han ble født i 1922 i Belgia.

Phil. Bosmans fikk et slag i 1991 og har vært lite i virksomhet etter den tid. 

Bosmans ønsker å nå inn til mennesker som kjenner på savn, ensomhet og manglende kontakt. Han har én universalmedisin i denne tid: mer kjærlighet. 


Det kan høres banalt og lett sagt, men hos Bosmans blir det enkle evangelium på en forunderlig måte nytt, sant og levende. 

I dag vil jeg lese for deg et dikt, en slags hverdagsbetraktning av Phil. Bosmans som har tittelen: Plystre i regnet. 

Han peker på at det er to måter å oppfatte verden på. Det rette blikket får vi når vi søker en intim omgang med Gud. 

Slik lyder diktet:

Hva kommer det av
at noen mennesker
sitter sure og stirrer på solen
og at andre
kan plystre i regnet?
Hva kommer det av
at det er mennesker
som når de åpner øynene
alltid ser noe galt?
Det kommer av
at de tenker galt
om betydningen av livet
og av tingene.
De trenger Gud,
ikke som et upersonlig tåket begrep
et sted langt borte,
men som en personlig venn,
eller som en far, like ved.
Ved intim omgang med Gud
får menneskene
annet syn på tingene
og hver morgen
et nytt hjerte.

OPM106
 

Powered by Cornerstone