Guds egen tale

Filosofen i Oldtiden, Platon, var opptatt av, som han sa, «å finne noen sikre ord om Gud». I en av bøkene sine skriver Platon om hvordan man må svømme gjennom livet for å finne livets mening og mål.

 «Men,» sier han, «vi har en skrøpelig planke å svømme på. Da ville det ha vært noe ganske annet om man kunne seile gjennom livet på det som heter Guds egen tale, vite om den og kjenne den!» 

Det går en lengsel og et rop gjennom verden og historien, skriver Johannes Smidt i tilknytning til dette: Tenk om Gud kunne tale! 

Alle som tror på Kristus, har gjennom ham fått høre Guds egen tale. I Bibelen står skrevet: «Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen» (Heb 1,1–2).

OPK113

 

Powered by Cornerstone