Tjeneste og ambisjoner

Det var en gang en samling trær som holdt til i et skogholt i Midtøsten. Alle trærne var forskjellige, de var av ulikt slag, noen var gamle, noen var unge.

 Noen raget høyere opp enn andre. Noen sto beskjedent i skyggen. 

En dag kom et av trærne opp med en idé: Vi trenger en konge! «Ja,» svarte de andre trærne. De sa til oliventreet: «Du skal være konge over oss.» 

Men oliventreet svarte: «Nei, det vil jeg ikke. Min oppgave er å gi olivenolje. Skulle jeg slutte å bære frem oliven, som er nyttig til så mye? Både guder og mennesker gir meg ære og takk for den fine olivenoljen jeg produserer. Er det noen mening i at jeg i stedet skal svaie over skogen?» 

Da sa trærne til fikentreet: «Hva med deg? Kan ikke du komme og være konge over oss!» 

Men fikentreet svarte: «Hvilken hensikt har det? Jeg bærer en søt og god frukt, som alle setter pris på. Skulle jeg slutte å bære den gode frukten og i stedet gi meg til å svaie over skogen?» 

Trærne i skogen var opptatt av å få seg en leder og konge, så de ga seg ikke med det. De sa til vintreet: «Kom du og vær konge over oss!» 

Vintreet svarte: «Har det noen mening? Skulle jeg oppgi min druesaft, som gjør guder og mennesker glade, og gi meg til å svaie over skogen?» 

Dermed vendte alle trærne seg til tornebusken og sa: «Kom du og vær konge over oss!» 

Tornebusken så annerledes på det enn både oliventreet, fikentreet og vintreet. Han gav dem dette svaret: «Hvis dere virkelig mener at dere vil utpeke meg til konge over dere, så kom og søk ly i skyggen under meg. Hvis ikke, kommer det til å sprute ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons stolte sedertrær.» 

Hva vil denne lignelsen si? At det er dumt å velge ledere som bare er opptatt av å få til noe for seg selv. De grådige og karrierebevisste er som regel ikke de beste lederne, for de er ikke opptatt av å tjene andre med det gode de kan gi. 

Oliventreet vil fortsette med det som det kan, å gi olje. Fikentreet vil heller ikke betale prisen for lederskap, nemlig å slutte med å gi fiken. Og vintreet vil fortsette med å bære druer. 

Disse trærne er takknemlige og stolte over oppgaven de har fått. Hvorfor slutte med å være fruktbar? Til slutt er det bare tornebusken som sier ja til tilbudet om å bli konge. 

Det farlige er at når vi får lyst til å bli store, mister vi evnen til å bli gode. Ikke alle snekkere kan lede et firma. Ikke enhver fløytist passer som dirigent for et orkester. Ikke alle lærere passer som rektor. En forfremmelse kan bringe et menneske bort fra den ideelle oppgaven som passer nettopp for ham eller henne. Hvis vi søker de høye posisjonene, kan vi miste det som er meningen med livet vårt. 

Hvis trærne tilbyr deg å bli konge, trenger du ikke ta imot oppgaven. Det kan hende kronen blir for tung for deg. Det som passer andre, passer kanskje ikke for deg. Den som søker høye posisjoner for å få en plass i solen, kan være en tornebusk som trærne ikke får noen glede av. Tornebusken kan tvert imot bruke sin makt til å sette fyr på alt og rive ned selv de største trærne i skogen. 

Hvor har jeg dette eventyret fra? Det står i Bibelen, kalles for Jotamfabelen, og er gjengitt i Dommerbokens niende kapittel. 

Fortellingen vil si: Vær tilfreds med det du virkelig kan. Pass på dumme ambisjoner. Det største er å tjene andre mennesker, gjerne med lederskap. 

Den gamle, gode boken sier også: «Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.»

OPM122

Powered by Cornerstone