Æret ved tjeneste

Den spanske filosofen Unamuno har skrevet om den gamle romerske akvedukten i Segovia, i hjemlandet hans Spania. Denne vannbroen ble bygd i år 109 etter Kristus.

I atten hundre år brakte den kjølig vann fra fjellene til en varm og tørst by. Nesten 60 generasjoner drakk av vannet. 

Så kom en ny generasjon, som sa: "Denne akvedukten er et så stort underverk at den bør bli bevart for våre barn som en museumsgjenstand. Vi skal fri den fra arbeidet den har hatt gjennom århundrene." Så gjorde de, og erstattet den med moderne jernrør. 

Hva skjedde? Akvedukten begynte å falle fra hverandre. Solsteken fikk stein og sement til å forvitre. År med tjeneste kunne ikke ødelegge, bare det å miste tjenesten. 

Jesus gjorde all god tjeneste hellig da han sa: «Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære» (Joh 12,26).

OPK178
 

Powered by Cornerstone