Miskunn skal råde

Det finnes salmevers som på en både enkel og dyp måte sammenfatter hva kristendom egentlig handler om.

En som het Speratus, har sagt det på denne måten:

Guds Sønn er kommet til oss ned,
nå skal hans miskunn råde.
Vårt eget verk gir ingen fred,
vi frelses av Guds nåde.
På Jesus Kristus ser vår tro,
det gir vårt hjerte mot og ro
at han er vår forsoner.

I julen hører vi at Guds Sønn er kommet til oss ned. 

I påsken opplever vi at det gir vårt hjerte mot og ro at han er vår forsoner. 

Nå skal hans miskunn, hans barmhjertighet, råde, sier salmeverset.
 
Profeten så hvilken gave Jesus Kristus er – mange hundre år før han kom:

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» (Jes 9,6).

OPK269

Powered by Cornerstone