Guds morgen har kommet

Raseskillet har fulgt mennesker helt inn i døden. Mange steder er det dessverre atskilte gravplasser for sorte og hvite. Men på en kirkegård reservert for sorte i staten Georgia i USA ligger merkelig nok en fremtredende hvit mann begravet. Bakgrunnen er både rørende og talende.

Som liten baby mistet han moren sin. Faren giftet seg ikke igjen, men leide en sort kvinne som het Mandy, til å oppdra gutten. Hun tok oppgaven alvorlig og ga den morløse gutten mye oppmerksomhet og kjærlighet. 

Et av de tidligste barndomsminnene han kunne huske, var at Mandy bøyde seg over ham i soverommet hver dag og sa mildt: «Våkn opp, gutten min, for Guds morgen er kommet.» – «Wake up, my boy, God’s morning has come!»
 
Årene gikk, og den trofaste kvinnen fortsatte å vise omsorg for gutten. Til og med når han kom hjem fra universitetet på ferie, gikk Mandy opp trappen og vekket ham med de samme ordene: «Wake up, my boy, God’s morning has come!»
 
Etter at han var blitt en berømt, lokal politiker, fikk han en dag høre: «Mandy er død. Vil du være med i begravelsen?» Selvsagt ville han det.
 
Da han sto ved graven hennes på kirkegården reservert for sorte, vendte han seg til vennene sine og sa:
 
«Når jeg dør, ønsker jeg å bli gravlagt her ved siden av Mandy. Jeg tror at på den store oppstandelsesdagen vil hun bøye seg over meg igjen og si: ’Våkn opp, gutten min, for Guds morgen er kommet!’»
 
Var det ikke uttrykk for en sann tro, som dessuten var uvanlig vakker?
 
Apostelen Peter holdt en stor tale like etter at Jesus var stått opp fra de døde. Han sa: «Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet ... så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse. Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det.»
 
Peter ville si: Nå er Jesus oppstanden fra de døde. De som tror på ham, skal en dag stå opp til et nytt liv sammen med Jesus. Vi skal vekkes til en ny morgen, en ny dag, en ny begynnelse.
 
Hva er da døden? Noe som tar oss bort? Tenk om vi heller kunne se den Kristus som henter. Er døden slutten? Tenk å kunne se den som begynnelsen. Er døden et farvel? Tenk å kunne se den som et velkommen. Er døden å forlate? Tenk å kunne se den som en ankomst. 

 – De kristne har lært å snakke et nytt språk om døden, skrev Martin Luther. Jeg synes det er et fantastisk og rikt håp, for menn og kvinner, sorte og hvite: «Våkn opp, gutten min, for Guds morgen er kommet!» 

OPM410

 

Powered by Cornerstone