Vekst hele livet

Den berømte vitenskapsmannen Albert Einstein deltok i et middagsselskap. En ung universitetsstudent ble sittende ved siden av ham.

Hun var faktisk ikke klar over hvem den gamle var, og i løpet av middagen spurte hun den hvithårete mannen hva slags yrke han hadde. 

«Jeg studerer fysikk,» svarte Albert Einstein. 

Den unge så forbauset på ham og sa: «Du mener at du studerer fysikk i din høye alder? Jeg fullførte studiene mine for et år siden.»
 
Det er mange måter å se det på. Albert Einstein så det som sin oppgave å studere, finne ut nye ting og være i vekst gjennom hele livet. 

Det er et kall for en kristen også. Vi må ikke stagnere, ikke stoppe opp i det å lære Jesus å kjenne. 

Bibelen sier: «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag!» (2. Pet 3,18).

OPK408

 

Powered by Cornerstone