Tålmodighet og trengsel

En ung mann hadde betrodd seg til en sjelesørger og brettet ut om hvor vanskelig det var å leve.

Etter en stund sa den unge: «Jeg vil gjerne at du ber til Gud om at jeg får mer tålmodighet.» 

«Ja,» sa den erfarne troens mann, «da vil jeg be om at du får oppleve trengsel.» 

«Å nei,» svarte den unge, «det er tålmodighet jeg ønsker meg.» 

«Jeg forstår det,» sa den bibelkyndige sjelesørgeren. «Jeg tror likevel at du på veien dit trenger trengsel. For det står i Skriften at ’vi roser oss … av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet’» (Rom 5,3). 
 
Gleden i Herren og tålmodigheten under vekslende forhold i livet kan vi lære av Gud selv, som sender oss hva han vil for å styrke oss på veien mot det evige livet.

OPK410

 

Powered by Cornerstone