Lykkedagen

En elev i videregående skole var uheldig og brakk nesen i en idrettstime. Han ble brakt til en legevakt for å få hjelp. Dette hendte i New York.

Da han var ferdig på klinikken, syntes han det var for kort tid igjen av skoledagen til å dra tilbake, så han gikk i stedet inn på dyrehagen i Bronx. 

Der ble han umiddelbart omringet av pressefotografer og overøst med gaver. Han var nemlig besøkende nummer ett hundre millioner siden Bronx Zoo var startet. 

Slik ble ulykkesdagen til en lykkedag for eleven i New York.
 
For en kristen skal alt snu seg til det beste til slutt, lover Bibelen. 

I Romerbrevet skriver Paulus på forhånd at det er slik, og at dette er han sikker på. «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje» (Rom 8,28)

OPK415

 

Powered by Cornerstone