Farlig isolasjon

– Jeg vet ikke om noe så drepende som isolasjon. Det fins ikke noe så ødeleggende for fysisk og mental helse som isolasjon av deg fra meg – og oss fra dem.

 Isolasjon og ensomhet har vist seg å være en komponent i hvordan mange sykelige tilstander oppstår, som depresjon, paranoia, schizofreni, voldtekt, selvmord, drap og en rekke andre. Det er den verdenskjente psykologen Philip Zimbardo som har uttalt dette.
 
Det beste og klokeste vi kan gjøre, er å bryte isolasjonen i forhold til Gud. 

Bibelen skriver om livet før vi ble kristne: «Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod» (Ef 2,12–13).

OPK419
 

Powered by Cornerstone