Sikkerhetsnett

I 1937 ble den berømte Golden Gate-broen i San Francisco i California fullført. På den tiden var den verdens lengste hengebro. Hele prosjektet kostet 77 millioner dollars, en stor sum på den tiden. Da første delen av broen ble bygd, la en lite vekt på sikkerhet for arbeiderne.

Følgen var at det inntraff 23 ulykker med tap av menneskeliv. Arbeidere falt hjelpeløse i vannet langt under dem.
 
Noe måtte gjøres før de kunne gå i gang med den andre fasen av arbeidet. De fikk laget det største sikkerhetsnettet i verden, som alene kostet 100.000 dollars. Det ble laget av tau og strukket ut under der arbeiderne jobbet. 

Det viste seg å være en god investering. Ikke bare reddet det livet til minst ti mann som falt ned i det uten å bli skadet. Men arbeidet gikk 25 prosent raskere, siden arbeiderne ikke lenger var så redde for å falle ned til en sikker død.
 
Erfaringen fra San Francisco viser hvor viktig tryggheten er for at vi skal lykkes med å få til noe. De som sliter med en eksistensiell angst, blir hemmet og hindret. Enkelte religioner gir ikke tilhengerne virkelig fred i hjertet og håp for fremtiden. Du kan registrere hele samfunn og folkegrupper som ikke kommer seg opp og fram, fordi de frykter døden og gudenes vrede. Andre lider fordi de bevisst har sagt nei til Gud.
 
Etter at dikteren Per Sivle var kommet bort fra kristendommen, fikk han en dag et spørsmål av en kjenning: «Du som har prøvd å være en kristen og nå er fritenker, hva vil du råde meg til? Jeg er kommet sterkt i tvil om kristendommen.» Per Sivle svarte: «Kjære venn, kan du i sannhet holde fast ved kristendommen, så gjør det. For det skal jeg si deg: En gang var jeg lykkelig. Det var da jeg var en kristen. En gang var jeg sann. Det var da jeg var en kristen.»
 
Sier jeg nå at kristendom er som et gigantisk sikkerhetsnett, og ikke noe mer? Nei, jeg sier at troen på Gud som far, Kristus som frelser og Ånden som veileder gir en grunnleggende trygghet, slik at mennesker blir frigjorte og sterke.
 
Den tyske teologen Hans Küng er regnet som bibelkritisk og liberal, men har sagt gode ting. Han sier: «Det kristne budskapet begynner på det punkt som ingen grunnlov, intet økonomisk, sosialt eller kulturelt system kan nå fram til; det punkt der mennesker opplever å få et nytt hjerte. Dette er hva politikere, økonomer og sosiologer ønsker, men ikke oppnår, det som Karl Marx forgjeves ønsket seg, nemlig et nytt menneske.»
 
Tilbake til arbeiderne på Golden Gate-broen. De var i første runde frie og kunne arbeide uhindret. Men frykten bandt dem og gjorde dem ufri. Så kom sikkerhetsnettet. De ble avhengige av det for å kunne føle trygghet. Og dermed ble de frie også fra frykten.
 
Kristendommen lover å gjøre mennesker fri. Men den har aldri lovet å gjøre oss uavhengige. Når vi gjør oss avhengig av Gud som Far, Jesus som frelser og Den Hellige Ånd som veileder, har vi fått et sikkerhets nett, blir vi virkelig fri. 

Ja, vi blir rett og slett nye mennesker.

OPM424
 

Powered by Cornerstone