Guds gjerning, eller …

Det fortelles om en liten by i staten Oklahoma i USA som hadde to kirker og en fabrikk for brennevinproduksjon. Medlemmer i begge kirkene klaget. De mente at brenneriet skapte et negativt inntrykk av byen.

Like ille var det at eieren av fabrikken var en aggressiv ateist. Han trodde ikke det minste på Gud. Kirkefolket hadde gjennom år forsøkt å få brenneriet stengt, men de hadde ikke lyktes. 
 
Til slutt bestemte de seg for å gå sammen om et bønnemøte. De ville be Gud om å gripe inn og løse problemet.
 
Kirkefolket samlet seg en lørdag aften, og den kvelden ble det et forferdelig tordenvær utenfor vinduene. De som ba, ble helt forbløffet da et lyn traff det gamle brenneriet slik at det brant ned til grunnen. Dagen etter, søndag formiddag, var temaet for prekenen hvilken kraft som ligger i bønnen. 
 
Men forsikringsfolkene fikk høre om dette, og straks sendte de en melding til han som eide fabrikken, at de ikke ville betale for skadene, siden brannen var en «Guds handling» som de sa, og at polisen ikke dekket slike naturskader.
 
Eieren av fabrikken ble rasende, og han anla rettssak mot de to kirkene, idet han hevdet at de hadde sammensverget seg med Gud for å ødelegge virksomheten hans. Men kirkene nektet at de hadde noe som helst med årsaken til brannen å gjøre.
 
Dermed ble det rettssak, og dommeren begynte forhandlingene med å si: «Jeg finner et faktum i denne saken svært overraskende. Vi har en sak der saksøkeren, en ateist, bekjenner sin tro på bønnens makt, mens de saksøkte, som alle er trofaste kirkemedlemmer, benekter den samme makten …»
 
Ja, hva skal vi si? Jeg kan ikke garantere at historien er sann. Men kan det være den har et interessant poeng? At enkelte kristne ber og regner med at Gud vil gripe inn. Men så vil de likevel ikke innrømme at Gud grep inn når noe spesielt skjedde. 

På den annen side: Ikketroende står stundom maktesløse overfor problemer og ber kristne om at de må be.
 
Jeg har hørt sagt at klimatrusselen er det største problemet i verden for tiden. Været er kommet i ulage, isbreer smelter, havet stiger og stormer blir verre enn før. Jeg tviler ikke på at det er noe her. Selv følger jeg opp så godt jeg kan, med søppelsortering, bensingjerrig bil, færrest mulig flyturer og hjemmekompostering i hagen. 

Men så kommer det et jordskjelv som skaper verre skader enn det meste annet. Eller et vulkanutbrudd som ingen kan hindre. 

Snakker vi ikke om en Guds gjerning? Vi skal forvalte og være kloke, men vi må ikke opptre i praksis som ateister. Gud har gitt all makt til Jesus, som det står i Bibelen: «Alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt.» 

Nei, nettopp, vi ser det ikke og skjønner det ikke. Desto mer bør vi ydmyke oss, tro på bønn, be om nåde og miskunn, frykte Gud og be om at han griper inn i denne hjelpeløse verden. 

OPM466

Powered by Cornerstone