En million i gave

Kan du tenke deg å få fem–seks millioner kroner i fanget? På 1950- og 60-tallet gikk det en amerikansk tv-serie om vanlige mennesker som fikk en million dollar uten forpliktelser. Det vil si, én betingelse var det: Ingen måtte røpe hvor de hadde fått den skattefrie millionen fra.

 Giveren var en rik industrimann, John Beresford Tipton. Det vil si: Dette innbilte man folk. Men denne personen var død, sa man, så ikke tv-selskapet skulle få dynger av tiggerbrev. Ellers var det underholdende ved den populære programserien «Millionæren» at man fikk se hvem som overraskende fikk millionen, og hvordan folk brukte den svære summen av dollar.
 
– Hvorfor hender ikke slike ting med meg? sukker enkelte. Tenk på alt som kunne endres til det bedre om jeg bare vasset i penger for en stund!
 
Men er det så sikkert at alt blir bedre om du hadde rikelig på kontoen? Jeg har lest om en undersøkelse blant vinnere av storgevinster. De aller fleste taklet ikke overgangen fra å være en alminnelig person til å bli en krøsus som plutselig kunne rutte med store beløp.
 
Bibelen sier at «pengekjærhet er en rot til alt ondt». Hvis det er tilfelle, og det tror jeg at det er, må vi bare være glad til at Gud ikke plutselig dumper en million i hodet på det store flertallet av oss. De aller, aller fleste har nok til det de trenger. Når vi ber: «Led oss ikke inn i fristelse», kan det være at Gud svarer på den bønnen ved ikke å gi oss altfor mye penger. 
 
«Ikke noe av Guds kan kjøpes for penger,» sa en av kirkefedrene som het Tertullian. Og det har han helt rett i.
 
Når det gjelder penger, får du sjelden mye for ingenting. Du må jobbe for det, eller ha uvanlig flaks. Men det alt det Gud gir oss, får vi for ingenting.
 
Hva jeg mener med det? Livet har vi fått som gave. Naturen, landet og hjemstedet vårt er gaver. Vi må jobbe for maten. Men at mat og drikke, klær og hjem, arbeid og velferdsgoder overhodet er tilgjengelig, er en gave fra Far i himmelen.
 
Den aller største gaven er likevel Guds kjærlighet til oss mennesker. Han vet at vi er onde, opprørske og upålitelige, og at vi ikke makter å leve etter hans bud. 

Men han har gjort ting i historien slik at urene mennesker kan ha med en ren Gud å gjøre. Som Bibelen sier: «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.»
 
Jesus gjorde det han gjorde, ikke fordi vi var så gode, ikke fordi vi hadde fortjent det. Ut fra sin kjærlighet og nåde overøste han oss med den åndelige milliongaven som heter evig liv ved Jesus Kristus. 

Er ikke tiden inne til å ta imot, takke og leve et liv i glede?

OPM471
 

Powered by Cornerstone