Gud elsker variasjon

Ikke to gresstrå er like. Ikke to sandkorn er identiske. Da de fant opp mikroskopet, kunne de bekrefte at det som er sant om store ting, er sant om småtingene. Gud repeterer ikke seg selv.

 En fotograf som lyktes å ta bilde av ti tusen snøflak, fant at alle hadde forskjellig design, og alle var matematisk perfekte.
 
Gud har ikke skapt to mennesker like. Vi har forskjellige personligheter og ulike behov. 

Men vår himmelske Far kan gi oss alle akkurat det vi trenger. Vi har uendelige behov som kan mettes av en uendelig Herre. 

Derfor kan du trygt vende deg til din himmelske Far i Jesu navn.
 
Apostelen Paulus skrev: «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus» (Fil 4,19).

OPK473
 

Powered by Cornerstone