Kamp om korset

Polen har i uminnelige tider vært et land preget av kristen tro. Men inneklemt mellom to stormakter, Russland og Tyskland, har de vært utsatt for press av mange slag. En av lederne på den tiden Polen var kommunistisk, het Jaruselski, og han var statsminister, beskyttet av Sovjetsamveldet.

En gang ga regjeringen ordre om at krusifikser, det vil si større og mindre figurer av Jesus på korset, skulle fjernes fra veggene i alle klasserom. Tidligere var de blitt forbudt i alle fabrikker, sykehus og andre offentlige institusjoner. 

Katolske biskoper gikk til angrep på dette forbudet, som hadde vakt bølger av ergrelse og sinne over hele Polen. 

Til slutt ga regjeringen etter på den måten at de sa at loven måtte gjelde formelt, men at en ikke skulle sette det på spissen. Særlig når det gjaldt å fjerne krusifiks fra klasserom, ville en ikke provosere unødig.
 
Men en nidkjær skoleadministrator i byen Garwolin var overbevist marxist, og han mente at en lov på respekteres. Charles Colson, som har fortalt om denne konflikten, skrev i boken Kingdoms in Conflict om det som hendte. 

En kveld sørget den marxistiske skolelederen for at sju store krusifikser ble fjernet fra forelesningssaler der de hadde hengt siden 1920-tallet.
 
Noen dager senere kom en gruppe foreldre inn på skolen og hengte opp flere kors. Ledelsen ved skolen var snart ute og tok dem ned.
 
Neste dag arrangerte to tredjedeler av skolens seks hundre studenter en sit-down streik. Da tungt bevæpnet politi kom, ble studentene jaget ut på gatene. Der begynte de å marsjere mens de holdt krusifiksene høyt opp i luften. 

De satte kursen mot en kirke i nærheten. Der møtte de to tusen fem hundre andre studenter fra skoler i nærheten. Alle deltok i en morgenbønn i kirken som en støtte til protesten. 
 
Soldater dannet en ring rundt kirken. Men bildene fra innsiden av studenter som holdt kors høyt over hodene, gikk verden rundt. Det gjorde også ordene fra presten som talte til den gråtende menigheten den formiddagen: «Det fins ikke noe Polen uten et kors.»
 
Marxismen lærer at religion er opium for folket. Også dagens ateister vil påstå at kristendommen er ond og har ført med seg mye skadelig. Derfor går noen til angrep på kristne symboler, mens det egentlig er kristen tro de vil til livs. 

I dag er det på moten å si at kristendom har ført til intoleranse, grusomhet og fanatisme. Men hvilke samfunn har færrest politiske fanger og gir størst rom for annerledes tenkning? Er det ikke i land der kristendommen har dominert? Og hvor har det vært frihet og økonomisk fremgang? 

Bertrand Russell påstår at kristendommen har brakt med seg bare ett gode: kalenderen. 

Men er det ikke kristendommen som innførte skolegang for alle, sykehus, barnehjem, fri naturvitenskapelig forskning og så videre?
 
Det har foregått dumme ting i kristne land, og i kristendommens navn har noen gjort urett. Men korset er et godt og talende symbol, ikke bare i Polen.

OPM489
 

Powered by Cornerstone