Mindreverdighetskompleks

En mann fikk time hos psykolog. Da han ble spurt om hvorfor han kom, svarte mannen: «Jeg lider av et mindreverdighetskompleks.»

I ukene som fulgte, lot psykologen pasienten gå gjennom en rekke tester. Deretter måtte han vente en tid før alt ble analysert. 

Endelig ringte psykologen til mannen og ba ham komme til klinikken. 

«Jeg har noe interessant å fortelle deg,» sa han. «Det handler ikke om et kompleks. Du er faktisk mindreverdig.»
 
Historien er neppe sann. Men den danner et bakteppe for en fantastisk sannhet fra Bibelen. Den har ikke funnet opp ord som mindreverdig eller «Untermensch». 

Bibelen sier om mennesket: «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter» (Sal 8,6–7).

OPK494
 

Powered by Cornerstone