Makt og motmakt

Noen har fått posisjoner i samfunnet der de kan si ja eller nei i viktige spørsmål. Av og til lurer du på om avgjørelsen er rett, ja, du kan rett og slett føle at løsningen ble urettferdig.

I noen tilfeller kan vi snakke om maktmisbruk. 
 
I et åpent og ordnet samfunn kan vi påtale misbruk av makt. Men urett som rammer enkeltmennesker, blir ikke alltid rettet opp. 
 
Bibelens troende personer satte opp Guds makt som en motmakt mot det onde. Om den urettferdige og troen på Herren skrev salmisten: «Mot hans makt vil jeg vente på deg, for Gud er min borg» (Sal 59,10). 

I et annet avsnitt står det skrevet: «Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre» (Sal 9,10–11).

OPK512
 

Powered by Cornerstone