Fri fugl i luften

En fugl er fri i luften. Legg en fugl i vann, og den har mistet sin frihet. En fisk er fri i vannet, men legg den på sandstranden, og den vil dø. Den er ute av sitt rette element.

Derfor er en kristen fri når han eller hun lever etter Guds vilje og gjør Guds bud til rettesnor. Det rette element for et Guds barn er hans vilje, akkurat som vannet er for fisken og luften for fuglen.
 
Det er selvsagt ikke lett å leve i det rette element, men det er naturlig. Her hører vi til, her kan vi vokse. Vil vi ikke være lydige mot Gud, gjør vi oss selv ufri og mister Guds velsignelse. Når vi har bestemt oss for å lyde Gud, blir vi fri i Jesus Kristus, og vi vet at det er akkurat her vi egentlig skal leve.
 
Apostelen Peter har skrevet i Bibelen: «Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere» (1. Pet 2,16).

OPK517
 

Powered by Cornerstone