I denne tid av ild

I dag vil jeg lese en salme av Eyvind Skeie, og diktet har tittelen «I denne tid av ild»:

I denne tid av ild og blod og jern,
i denne tid hvor Gud kan synes fjern,
i denne tid må noen nære flammen,
i denne tid må mennesker stå sammen.

Å kristenhet, du Jesu kropp på jord,
i denne tid hvor kulden er så stor,
i denne tid hvor mange lider nød,
må du stå frem med varme, håp og brød.

I denne tid hvor kirken eier makt,
og har forlatt den grunnvoll som ble lagt,
i denne tid da må vi aldri glemme
å søke Jesus der hvor han er hjemme.

Mysterium, vi ser ham ikke her,
og ingen vet nøyaktig hvor han er!
Men hvis du spør hvor Jesus finnes nå,
har vi et svar, han er hos jordens små.

I Salmenes bok i Bibelen finner vi dette løftet fra Gud: «Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet» (Sal 145,18).

OPK525
 

Powered by Cornerstone