Mål for livet

Nesten alle bedrifter og organisasjoner har et måldokument eller en formålsparagraf. De fleste personer har også satt seg noen mål i livet, selv om de ikke er skrevet ned på papir.

En prest fikk en mail fra en ung mann i menigheten, en som hadde vært aktiv i fellesskapet og nå var i ferd med å ta avsluttende eksamen. Han skrev om målet for livet: «Leve vel, gjøre godt mot andre og bli lykkelig.»
 
Presten ble ganske rystet og sa til en venn: Hvordan er det mulig å vokse opp i en menighet uten å ha lært at Gud og tjenesten for ham må få en plass i et personlig måldokument?
 
Bibelen er klar når den sier: «For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til» (Rom 14,7–8).

OPK568
 

Powered by Cornerstone