På nytt og på nytt

Dikteren Trygve Bjerkrheim har skrevet et dikt om hva som opptar Herren i himmelen: Gud prøver igjen og igjen. Han arbeider alltid med deg.

Ein tanke, ein plan med ditt liv har han enn,
Han veit om din framtid, din veg.

Gud prøver på nytt og på nytt og på nytt,
og lukkast det ei første gong,
vert leiren av han til ei anna form flytt.
Han fyller din djupaste trong.

Ja, Gud tek seg av deg igjen og igjen
med tålmod useieleg stort.
Han gjev deg ’kje opp før du sigrande stend
med song innom himmelens port.

Så gløym ei i livet å rekna med Gud!
Han verket sitt fullføra vil.
Når frelst du då stend i det skinande skrud,
for evig du høyrer han til.

Apostelen Paulus skrev: «Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag» (Fil 1,6).

OPK569
 

Powered by Cornerstone