Fryktløs kjærlighet

Anne M. Brodal har skrevet en vakker salme om gode holdninger og praktisk hverdagskristendom:

Du viste oss veien til livet,
du gav oss ditt mektige ord,
så rikt på de dyreste løfter
til alle som ser deg og tror.

Ditt ord og din kjærlighet lever.
Vi vet det, men knuges i kne,
for hvor er den varme og omsorg
som vi skulle svare deg med?

I uro og angst må vi undres
at livet så lite får makt,
for levende vann skulle strømme
fra alle som tror, har du sagt.

Vi søker til deg i vår avmakt,
du viser oss det som er størst,
det ord som forvandler vår verden,
det under: Du elsket oss først.

Å, spreng med din kjærlighets varme
de murer vi reiste i frykt,
og hjelp oss å møte hverandre
i kjærlighet, åpent og trygt!

Det står i Bibelen: «Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut» (1. Joh 4,18).

OPK587
 

Powered by Cornerstone