Han fikk se evigheten

I Middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med tre tusen artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap i lyset fra Gud.

Men den 6. desember i 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn i evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa: «Så store ting er blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet, synes som høy og strå.»

Bibelen sier: «Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham» (1 Kor 2,9).

OPK739

Powered by Cornerstone