Maria ble nok stresset

Den amerikanske psykologen Thomas Holmes har utviklet en stress-skala som kan hjelpe deg til å måle stresset i livet ditt. Hvis du mister jobben, tilsvarer det 35 poeng. Å gifte seg gir stress tilsvarende 50 poeng. Å flytte til en ny by gir 25 poeng. Han gjetter at det å oppleve en typisk juletid gir 14 stresspoeng.

Hvis du summerer alle slike poeng som viser hva slags stress du er utsatt for, og kommer til 200 eller mer sammenlagt, står du i alvorlig fare for å oppleve et nervøst sammenbrudd, påstår Holmes.

En forsker som heter Bridget Kuhns, har tatt for seg Holmes’ stress-skala og anvendt den på jomfru Maria den første julen. Bridget Kuhns regnet ut at siste delen av et svangerskap gir 40 poeng, hvis graviditeten ikke var planlagt, forsterkes det med ytterligere 20 poeng. Og hvor mange stresspoeng får du når du skal fortelle foreldrene dine at du er jomfru og samtidig gravid? Maria flyttet til Elisabeth og bodde der i tre måneder. Det gir 25 poeng ifølge Holmes’ skala. Å gifte seg med Josef gir ytterligere 50 poeng. Diskusjonen mellom de to da det ble klart at Josef ikke hadde ordnet med overnatting i Betlehem da de kom fram, tilsvarer 35 poeng. Å føde barnet tilsvarer 39 poeng. Bridget Kuhn legger til poeng for å måtte forandre på vaner når det gjelder spising og søvn i en stall, hun antyder 31 poeng.

Dertil kom de overraskende gjestene: Engler og gjetere som kom og gikk, vise menn fra Østen. Holmes antyder at folk blir syke av 200 stresspoeng. Stakkars Maria! Bridget Kuhns har kalkulert hennes stresspoeng til 424, det dobbelte av et stressnivå som skaper nervøst sammenbrudd!

Vel, ta det for hva det er: En tallfesting av stressnivået ifølge en psykolog. Om det gir bare en delvis sannhet, kan vi slå fast at Jesu mor må ha vært gjennom en stor prøvelse. Hun ante nok noe av det på forhånd. Jeg leker med tanken: Hva om Maria hadde sagt nei til engelen Gabriel, da han ba henne bli mor til verdens frelser? Hadde engelen alternative personer å satse på? Jeg synes slike tanker gjør at jeg får desto større respekt for Maria, som enkelt sa: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord!» Like før hadde hun hørt ordene: «Ingenting er umulig for Gud.» Hun fikk altså en sterk visshet om å ha med det umuliges Gud å gjøre. Selv ville hun være en tjener. Derfor overlot hun seg helt i Herrens hånd. Hun ville leve et liv i samsvar med Herrens ord.

Det innebar stress det første året, men også siden. Det er ikke rart at Maria senere er beundret og hyllet i den kristne verden. Hun er et forbilde for oss alle. Det er best å gå på Herrens vei, om det så skulle føre til 424 stresspoeng en gang iblant!

OPM762

Powered by Cornerstone